7 Chakra Selenite Palm Stone

7 Chakra Selenite Palm Stone